تاییدیه های شرکت

شرکت ایده پردازان زوج گیتی فعالیت خود را از سال 1390 در زمینه پروژه های مرتبط با آب و سرمایش و گرمایش ادارات و ارگان هاي خصوصی و دولتی آغاز کرد که منجر به اختراع و تجاري سازي محصولات متعددی گردیده است.